Pieter Diefenbach

En sökande och filosofisk adelsyngling på helt fel sida av lagen; Played by Johan Q

Description:

En lång yngling i yngre 20-års åldern. När han som alltid är insvept i en alldaglig grå resemantel sticker det kopparfärgade håret och ögon fram ur manteln. En befaren iaktagare, välbevandrad i Imperiets adelslängder, skulle möjligtvis kunna koppla ihop ynglingens aktiva försök till att dölja en välklingande Nulndialekt med släkten von Donnersmark eldsfängda pigmentering.

En lugn och självsäker attityd som döljer en djupare osäkerhet, och ett sökande efter både sin närmaste, hämnd och en mening och mål med livet. Trots att han länge arbetat på fel sida om lagen, håller han sig till någon form av moral, även om moralens substans är något svajigt, vilket är föga förunderligt med tanke på hans unga ålder och kaotiskta bakgrund.

Bio:

Pieter Diefenbach

Warhammer RPG: A NEW AGE Jens_rosander Qvistus